☰ Menu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryficach
Herb Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryficach

Czwartek 23.01.2020

zaawansowane

Azbest

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządznie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089)

„2. Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać w szczególności:

  1)   rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych przepisach,

  2)   termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,

  3)   adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,

  4)   kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,

  5)   określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem,

  6)   obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.

4. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.”

>

 zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest - druk

>

 ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - druk

 

Wytworzył:
Piotr Kubiak
Udostępnił:
Piotr Kubiak
(2008-03-04 13:38:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Kubiak
(2011-11-16 10:36:04)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X